Joc conduït

L’activitat que proposem per Educació Infantil (P3, P4 i P5) té com a fil conductor el seu caràcter lúdic i la unitat d’espai ja que sempre es farà al mateix entorn, la ludoteca que cada dia muntem a l’espai central de l’escola.

 • DILLUNS: Música i moviment: A través de la musica, i sempre a partir del joc, treballarem les capacitats bàsiques com són la concentració i la percepció auditiva, la memòria rítmica, melòdica, la projecció de la veu i la posició corporal.
 • DIMARTS: Ioga : : Farem activitats a partir del treball amb el cos, i la respiració i la relaxació.
 • DIMECRES: Esports i joc: Farem jocs de molts tipus, tots tindran una vesant esportiva important i ens serviran per a treballar l’orientació espacial, la psicomotricitat, i per començar a conèixer els esports més habituals.
 • DIJOUS: Racó del conte: Explicarem un conte amb alguna reflexió, que ens servirà per poder establir una conversa.

S’hi podrà participar de DILLUNS a DIVENDRES. També s’hi podrà participar dies esporàdics i en caràcter d’emergència trucant a 671 248 362

La dinàmica de l’activitat és la següent:

 • 16.15. a 16.30h. berenar
 • 16.30. a 17.30h. Espai de joc a la ludoteca.
 • 17.30. a 18h. Activitat especifica de cada dia.
 • Edats: P3, P4 i P5
 • Lloc: Escola Tiziana
 • Preus:
1 dia a la setmana20,70€
2 dies a la setmana28,17€
3 dies a la setmana37,32€
4 dies a la setmana44,22€
Dies esporàdics7,00€

Robòtica

Els nens i nenes descobriran una eina nova i sorprenent amb la qual treballaran, de forma divertida, habilitats i competències de l’àmbit tecnològic però també de l’àmbit lingüístic i personal.

La robòtica, a través del material Lego, permet als alumnes arribar a construir i programar robots amb diversos moviments i funcions mentre es diverteixen i adquireixen nous coneixements tecnològics. Aquest procés, a més, els farà treballar tot d’habilitats personals i competències essencials com la capacitat de reflexió i decisió, la iniciativa, el treball en equip, la creativitat, l’expressió i la comunicació.

El material Lego permet treballar a diferents nivells adaptats a les edats i coneixements dels alumnes. A Robòtica 1 els alumnes s’inicien en l’ús del motor i sensors a partir de models i dissenys propis i aprenen a programar els moviments amb l’ordinador. A Robòtica 2, fan un pas més en la programació i combinen mecanismes per elaborar models més avançats. A Robòtica 3 el nivell puja i elaboren models complexos amb el material Lego Mindstorms, que permet una infinitat de construccions. Aquest curs incorporem Robòtica 4 per als alumnes que ja tenen una trajectòria amb nosaltres i volen ampliar encara més els seus coneixements.

 • Edats: 1r a 6è DIJOUS
 • Quota mensual: 41,00 €
 • Lloc: Escola Tiziana
 • Responsable de l’activitat: Inquiring Minds

Taller d’Educació Emocional (Petits 1 i 2)

L’educació emocional és un procés educatiu, continu i permanent que té com a objectiu potenciar el desenvolupament de les competències emocionals, com a element esencial per l’evolució integral dels nens/es, tot capacitant-los per afrontar millor els reptes que se li plantegin en la vida quotidiana, L’educació emocional “s’entrena” mitjaçant metodologies vivencials i pràctiques, que provenen de l’experiència personal del nen o nena, el seu entorn i les seves necessitats.

El TAEE és un taller que pretén afavorir el desenvolupament integral dels seus participants. El taller s’orienta cap a una educación emocional on s’inclou el coneixement de les emocions, estratègies perafavorir les habilitats socials i crear seguretat en un mateix, així com l’augment de l’autoestima.

 • Edats: P3 a 6è

Els nens estaran agrupats de la següent manera:

 • Grup petits : P3 a P5
 • TAEE 1: 1r a 6è (alumnes nous)
 • TAEE 2: Alumnes del curs anterior que vulguin seguir amb la temàtica.
 • Dies: DIMECRES
 • Quota mensual: 40,00 €
 • Lloc: Aula de música de l’Escola Tiziana

Responsable de l’activitat: CIM Centre de Psicologia Mèdica.