En el següent enllaç podreu fer noves inscripcions o modificar el vostre perfil amb l’usuari i contrasenya, que en el moment de fer la inscripció, us hagin facilitat:

https://www.develoopers.cat/ambit/infop/login.php

Si encara no sou usuaris, podeu fer-ho en el mateix enllaç, deixant en blanc les dades de les que no disposseu.