Educació ambiental

L’educació ambiental té com a objectiu principal conscienciar i sensibilitzar a les persones sobre la importància de cuidar i protegir el medi ambient, així com promoure conductes responsables i sostenibles en relació amb l’entorn natural.


En aquest sentit, l’educació ambiental en l’oci i el temps de lleure es basa en activitats lúdiques i participatives que permeten als infants aprendre de manera divertida i enriquidora sobre la importància de preservar el medi ambient.

Creiem que l’educació ambiental en l’oci i el temps de lleure fomenta la participació activa dels infants en la presa de decisions i accions que contribueixin a la protecció i conservació de l’entorn natural. També promou valors com el respecte, la solidaritat, la responsabilitat i el treball en equip, que són fonamentals per a aconseguir un desenvolupament sostenible i una societat més compromesa amb el medi ambient.